Snižování emisí mnohde probíhá jen na papíře, tvrdí studie