Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu