Snahy o snížení závislosti na Rusku nahrávají zastáncům LPG