Směrnice EU o energetické účinnosti je jeden z klíčových prvků dekarbonizace