Smart grids, smart metering a smart city – zprofanované pojmy?