Slovnaft pokračuje ve výstavbě nového závodu na výrobu polyetylenu