Slabinou je posílení a zhodnocení intelektuálního potenciálu