ŠKODA KOVÁRNY získala tři a půl milionu Kč na vzdělávání