ŠKODA JS neztratila know-how a potenciál pro zahraniční i domácí zdroje