ŠKODA JS dokončila vnitřní části reaktoru pro jadernou elektrárnu Tchajšan