SKF na semináři seznámila konstruktéry s nejnovějšími poznatky o ložiscích