SKF dodala osmitunové ložisko pro těžební aplikaci