Simulace chyb multifunkčních strojů způsobených dynamikou a interpolátorem