Siemens testuje materiály pro turbínu operující při 700 oC