Siemens představí na MSV ucelený koncept časových a energetických úspor v rámci životního cyklu stroje