Siemens do Brna přivezl systém schopný zajistit přehled a hospodaření s energiemi