Servisní služby – podmínka označení globálního působení