Se zlepšením zdravotnictví v Chile, v Chorvatsku a na Ukrajině pomáhají také české firmy