Samostatná společnost Flender GmbH – odštěpný závod Mělník