Rychlý varný reaktor podstatně zkrátí nutnou izolaci radioaktivních odpadů