Rychlejší polohování robotů Engel zkracuje dobu cyklu