Rychlejší cesta k servolisu s inteligentním podsystémem