Rychlejší broušení přesných rovinných ploch na rotačním stole