Rozvoj věd v 21. století není možný bez významného přispění moderní matematiky