Rozvoj infrastruktury musí předcházet nástupu elektromobility