Rozhovor s doc. Ing. Jaroslavem Katolickým, Ph.D., předsedou hodnotitelské komise