Rourovna ArcelorMittal v Ostravě oslavila významné výročí