Rostoucí potřeba dat v řízení firem vyžaduje propojování systémů a více specialistů