Rok průmyslu a technického vzdělávání hostil 400 akcí