Rok 2016 je rokem modernizace nouzových energetických zdrojů