Roční zpráva Evropské asociace průmyslu výrobních strojů za rok 2020