Roboty bez pevných zábran na pracovišti, kde kooperují s člověkem