Robotizace zvyšuje ve firmách produktivitu o čtvrtinu i více