Riziko, nebo příležitost pro dopravní infrastrukturu?