Řízení turbulence a chaosu v oblasti nákupu a zásobování