Revoluce ve svařování pod tavidlem: PO WER WAVE AC/DC 1000