Restrukturalizace ekonomik nezahrnovala i změny v řízení vědy a výzkumu