RESTART prověřil bezpečnost elektroenergetické přenosové soustavy