Regionální diferenciace mezd je v tržním prostředí realitou