Reforma financování může být impulsem k proměně oborové struktury středního odborného školství