Ředitel VÚTS Liberec Miroslav Václavík: „Výzkum pro výzkum, to není náš případ, děláme, co výroba potřebuje“