Půlroční spolupráce společností Alef a NetApp již přinesla první výsledky