První boranový laser na světě vyvinuli v Ústavu anorganické chemie AV ČR