Průzkum: investice do IT významně pomohou výrobním podnikům obstát v konkurenci