Průzkum Hospodářské komory: 60 % podniků si stěžuje, že nemůže nalézt dostatek kvalifikované pracovní síly