Průmyslu se daří stále lépe, stavebnictví se propadá