Průmyslová rada na liberecké fakultě strojní je významným poradním orgánem děkana