Protiexplozivní pojistky: pro volné proudění plynů i par a proti přenosu plamene