Proti krizi je jediné rozumné řešení – různorodost trhů : Podniky si musí vychovávat svůj dorost