Prostředky investované do výzkumu a vývoje mírně rostly